Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Niels Halleby


(Research):Sognepræst i St. Fuglede.


Hans Olivarius


F. omtrent 1671, d. i Jan. 1726, begr. i Vollerup (Fanefjord Sogn) 13 Febr. Student fra Slagelse 1688, Magister 1700, blev 7 Juli 1696 Sognepræst til Fanefjord. Gift i Khhvn. 21 Oct. 1696 m. Anna Margrethe Kölichen(Datter af Stadsfysicus i Kbhvn., Dr. med. Caspar Kölichen og Thyre Beate Bornemann).
Af 10 Børn kjendes Navnene paa de 8, men da Kirkebøgerne forlængst ere gaaede tilgrunde ved Ildsvaade, har man ikke kunnet anstille Undersøgelse om de to manglende Børn, der dog formodes at være døde i Barnealderen. Af samme Grund er Rækkefølgen for de 8 navngivne Børn muligvis ikke ganske correct.


Niels Olivarius


F. i Ørslev 4 Aug. 1684 eller 1685, d. i Græsted 1728, Student fra Sorø 1702, Cand. theol. 24 Nov. 1707, var i 7 Aar Feltpræst og blev 3 Aug. 1716 Sognepræst til Græsted og Maarum. Epitaphium i Græsted Kirke.
Gift 1716 m. Dorothea Bøgvad, f. omtrent 1689, begr. i Græsted 20 Febr. 1756. Ifølge Epitaphiet havde de 5 Sønner og 4 Døtre, men der kjendes kun Navnene ran 3 Sønner og 3 Døtre. De ovrige 3 Børn' formodes at være døde i Barnealderen, meen da Kirkebøgerne for Græsted samt Holbo Herreds geistlige Skifteprotocol gik tilgrunde ved Ildsvaade i Aaret 1754, har det ikke været muligt at anstille nærmere Undersøgelser herom. Af samme Grund er Rækkefølgen for de 6 navngivne Børn muligvis ikke ganske correct.


Niels Olivarius


F. i Ørslev 11 Nov. 1711, d i Aastrup 21 Nov. 1779, Student, priv. dimit. 1731, Cand. theol. 5 Juli 1736, blev 31 Mai 1743 Capellan p. p. til Ulsøe og Frerslev, ordineret 14 Juni s. A. og 21 Dec. 1753 Sognepræst til Aastrup og Starup. Gift i Haarslev 24 April 1749 m. Christina Aggerup, f. 10 Febr. 1720, d i Velling 23 Aug. 1792 (Datter af Sognepræst til Magleby paa Møen, Hans Aggerup og Christine Margrethe Hetting). 5 Børn.


Peter la Cour


50 Peter la Cour
Født 14.11.1798 i Odder. Død 25.05.1862. Søn af Jørgen la Cour og Charlotte Guldberg. Kostskoleejer. Skolelærer forskellige steder indtil 1842, hvor han drev kostskole på Margrethelund ved Ebeltoft til sin død.
Gift 28.10.1835 med Ane Dorothea Elisabeth Priergaard. Født 25.10.1797 i Riddersborg. Død 08.10.1878. Datter af Peter Trolle Priergaard og Else C.D. Barfod.

Ref. http://www.pierrelacour.dk/s-bog/3slaegtsled-y.htm

Död i Margrethelund


Ane Dorothea Elisabeth Priergaard


Född i Riddersborg, DK


Holger Magarus la Cour


51 Holger Magarus la Cour
Født 18.11.1800 i Odder. Død 06.02.1880. Søn af Jørgen la Cour og Charlotte Guldberg. Ejede en tid Skærsø sammen med sin bror Lauritz. Fra 1833-39 ejer af Meilgård. Senere købte og solgte han forskellige gårde på Djursland og sluttede som ejer af Petersminde ved Århus.
Gift 28.04.1830 med Edle Charlotte Ingerslev. Født 24.06.1795 i Århus. Død 15.04.1880. Datter af Hans Peter Ingerslev og Severine Elisabeth Rothe.

Ref. http://www.pierrelacour.dk/s-bog/3slaegtsled-y.htm


Peter Christian la Cour


53 Peter Christian la Cour
Født 26.01.1805 i Odder. Død 16.03.1865. Søn af Jørgen la Cour og Charlotte Guldberg. Virkede som præst på Sjælland og Djursland. Blev 1861 sognepræst i Odder, men døde kort efter.
Gift 30.12.1835 med Caroline Jacobine Bregendahl. Født 09.06.1809 i Ørslev. Død 19.02.1871. Datter af Albert Philip Bregendahl og Karen Marie Mørch.

Ref. http://www.pierrelacour.dk/s-bog/3slaegtsled-y.htm


Carl Georg la Cour


54 Carl Georg la Cour
Født 02.08.1808 i Odder. Dødsdato ukendt. Søn af Jørgen la Cour og Charlotte Guldberg. 1834 præstekald ved Bjørnsholm ved Ranum. 1847 forflyttet til Helsinge og Valby på Sjælland. 1856-80 provst for Strø og Holbo Herreder.
Gift 25.05.1835 med Ida Theodora Wilhelmine Møller. Født 30.12.1814 i Vemmetofte. Datter af Ludvig Nicolai Møller og Johanne Kirstine Morthorst.

Ref. http://www.pierrelacour.dk/s-bog/3slaegtsled-y.htm


Ida Theodora Wilhelmine Møller


Död i Dyrhuset ved Frijsenborg.


Niels Poulsen


Skall vara döpt i Års Kirke.


Dorte Dinesdatter


Info: http://pdfnet.dk/default2.asp?show=778&foldud=621&tybe=4