Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Johan Henrik Selmer

(1943) Selmer slekten gjennem 4 aarhundre.

Johan Henrik Selmer, f. i Eger 1725, om ham vides intet med Sikkerhed. (En Johan Henrik Selmer blev 10/3 1762 «reformer t Underconconductør», men det var vistnok hans forannævnte Fetter af sm. Navn (IV 2), som netop samme Aar og Datum blev Underløjtnant).


Mette Helene Selmer

Jomfrue. Hospitals Lem


Johanne Marie Borchsenius

4de Søndag efter Trinit. udi Dahle Kirke


Johan Henrik Selmer

1-12-1721 ?


Anna Gjertrud de Bruin

Datter av Jacob Ruysk De Bruin og Katrina von Kotwiss


Cæcilia Voigt

Kilde?

Datter av Christian Jurgensen Voigt og Jacobina Kaufmann


Christian Selmer

6-1-1687 ?


Severine Moss Klæboe

Datter av Kristian Klebo og Karen Moss Klebo


Inger Schionnesdatter

Hun gifter seg med Morten Olsen i Nannestad Kirke 1734.

https://media.digitalarkivet.no/kb20061103060370

Morten Olsen
Grova
Fremming
Botshaugtangen
Ole August Fremming
Christoffer Fremming