Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Johanne Cathrine Nyrop

Halden? Kristiansund?


Giertrud Christiana Selmer

(Dom. 4 post Epiph. / 4. søndag etter Hellige tre kongers dag)

Huusbondens svigermoder, enke efter 1ste ægteskab, Nyder pension

Selmer-Slekten gjennem 4 århundrer (1943)

Gjertrud Christiane Selmer, f. i Eger 22/1 1724, gf. paa Toten 28/12 1758 m. Fændrik, senere Løjitnant Christian Falk, f. i Chra. 13/10 1733, Søn af Krigsraad Vilhelm Falk; om disse vides intet andet end, at de paa Toten 1767 og 1768 havde en Søn og en Datter til Daaben.


Sara Catharina Selmer

Ikke å finne i kirkeboken.


Jørgen Leganger Selmer

Hustru Anna Selmer f 1855. Retslig Ligsyn 14.04.1906 af Lægerne Horne og Michelet.