Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


David Immanuel Cirsovius

David Cirsovius var gift med enken Sophie Ernestine Gramkow, som havde to sønner fra sit første ægteskab. Parret havde tre døtre og to sønner. Den ældre søn Erdmann Seyfart (1704-1777) arbejdede som præst i Gnissau . Han var familiens sidste teolog. Efterfølgende generationer arbejdede mest som bønder og købmænd. Blandt dem var Erdmann Seyfarts søn Friedrich Carl (1733-1806), der som landinspektør var involveret i koblingen af ​​Slesvig-Holsten.


Emanuel Cirsovius

Emanuel Cirsovius var gift med Dorothea, hvis far arbejdede som hollandsk prædikant på Amager . Emanuel og Dorothea Cirsovius havde syv døtre, hvoraf flere giftede sig med præster, og deres søn David (ca. 1674–1716). Han studerede teologi ved Københavns Universitet fra 1693 . Efter endt studium opholdt han sig hos sin slægtning, præstens enke Morhaupt, i Reinfeld i 1698/99 for at overtage prædikenerne i hendes enkeår. Dette tiltrak sig hertug Johann Adolf von Plöns opmærksomhed . Dette beordrede ham til at tage på en stor turné med sin søn Adolf Augustat foretage, hvilket fandt sted fra 1699 til 1701. Begge rejste fra Wien til Konstantinopel gennem Italien og Frankrig. Da han vendte tilbage, fik Cirsovius det pastorat Ahrensbök , som hertugen havde lovet ham . Her blev han til sin død.