Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Johan Heinrich Ludvig Frederik Bertram

Bogholder.


Daniel Frederik Hansen Kugler

Erhverv Sognepræst på Strynø.

1755 student i Roskilde.
1761 cand. theol.
1763 sognepræst i Bregninge, Sunds hrd., Svendborg amt..
1773 på Strynø.

'blev formedelst Strdigheder kjed af, at være paa Taasinge; siges at have brændt Kirkebøgerne'.


Anna Malene Jørgensdatter Bloch

Skifte:
249 Anne Magdalene [Jørgensdatter] Bloch på Sortebrødre Kirkegård i Odense, der døde 5.4.1809, fol.289.
Enke efter Daniel Frederik [Hansen] Kugler, præst på Strynø, [død 18.4.1776].
Børn
4) Anne Sofie Kugler g.m. Stein, underkirurg i København
5) Riborg Hedvig Kugler i Snøde præstegård på Langeland hos præsten [Preben Pedersen] Saxtorph, [som hun ægter 15.12.1810].
Første ægteskab med [Anders Ibsen] Barfoed, præst i Lumby, [død 29.11.1761].
Børn
1) Hans Arent Barfoed, klokker og kateket i Odense Frue
2) Georg Barfoed, præst i Romdrup [og Klarup]
3) Jens Barfoed, død.
Børn:
a Andreas Gotfred Barfoed, død 30.5.1803
b Anne Magdalene Barfoed, død 27.6.1802.


Jørgen Nielsen Bloch

1704 student i Odense.
1713 cand. theol.
1722 personlig kapellan i Sønder Nærå og Årslev sogne.
1729 sognepræst samme sted.
Hans skifte:
17 Jørgen [Nielsen] Bloch, præst i Sønder Nærå og Årslev. 20.3.1732, fol.153B, 208.
Enke: Anne Lauridsdatter Lund. Lavværge: successor Christen Andersen Espe, der ægter enken.
Børn:
2) Cathrine Hedvig Jørgensdatter, født 11.6.1726
3) Margrethe Sofie Jørgensdatter, født 20.3.1727
4) Anne Magdalene Jørgensdatter, født 3.5.1728
5) Anne Hedvig Jørgensdatter, født 28.3.1729
6) Laurids Jørgensen Bloch, født 25,6,1731.
Formyndere:
1 fasters mand Peder Boye, prokurator i Odense
2 morbror Aksel [Lauridsen] Lund, præst i Nørre Søby og Heden
3 Thomas [Didriksen] Kingo, kapellan i Søllested gift med moster [Maren Lauridsdatter Lund].
Første ægteskab med Cathrine Fasterling, [skifte 9.8.1725 lbnr.12].
Barn:
1) Niels Jørgensen Bloch, født 26.9.1724.
Formynder: Farbror Søren Bloch, forpagter i Vester Åby præstegård.


Niels Sørensen Bloch

Erhverv Forpagter på Kærsgård.
Svend LarsenStudier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede Bind II side 314.
Erhverv Forpagter på Barløsegård i Barløse sogn.


Jørgen Poulsen

Andet navn Jørgen Poulsen Bang.

1678 rådmand.
Han synes at have drevet en vis handel.