Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Valdar Hroarsson

Konge med tilnavnet "Den milde".


Hildis af Vandals

også set som gift med svigerfar Valdar Hroarsson


Hroar Halfdansson

Fungerede sammen med sin bror Helge som Danmarks konge.


Ogne Prinsesse af Nord-Umberland

Prinsesse af Northumberland.


Hildis af Vandals

også set som gift med svigerfar Valdar Hroarsson


Godfred I af Danmark

Godfred eller Gøtrik (latin: Godofridus; islandsk: Gudrød) (død 810) var dansk konge i starten af det 9. århundrede. Navnet er er en fordanskning af det latinske navn "Godofridus", som nævnes i franske annaler. Det latinske "Godofridus" er en oversættelse af det nordiske navn "Gudrød". Oversættelsen skyldes, at den sagnfigur, som han er opkaldt efter, hedder noget forskelligt på forskellige sprog. (Henholdsvis faderen til den nordiske Sigurd Fafnersbane og Siegfrieds far i Nibelungenlied). Godfred er kendt fra de samtidige frankiske annaler, hvori han først står beskrevet i 804. Hans slægtskab med tidligere konger kendes ikke.
Godfred dukker først op i kilderne i år 804, da han ankom med sin flåde og hele sit kavaleri til grænsen mellem kongeriget og sakserne i Sønderjylland, hvor han udvekslede gesandter med Karl den Store. Rimeligvis har han da været en ny konge, som krævede en ny fredsaftale, da freden mellem stater på den tid var personlige aftaler imellem herskerne. Godfred angreb obotriterne i 808 og indtog bl.a. handelscenteret Reric, hvorefter han deporterede handelsfolkene til Sliestorp (der menes at have ligge ca. 5. km øst for Schleswig). Han har ifølge de frankiske annaler bygget Dannevirke, hvilket dog ikke passer med dendrokronologiske dateringer. Men han kan have fornyet brystværnet og portene på den eksisterende vold, uden at vi i dag kan spore det. Det ville være logisk at gøre det, fordi frankerne var så stor en trussel. Nogle mener, at forklaringen kan være, at han byggede den forstærkende vold Kovirke. Det fremgår af franske annaler, at Godfred var konge over Jylland, Vestfold og Skåne, så han har muligvis også regeret over Sjælland og Fyn. Godfred støttede sakserne mod Karl den Store, men det kom aldrig til en direkte konfrontation mellem de to herskere.
Angrebene på obotritterne resulterede i en krise i forholdet til frankerne, da kejseren sendte en hær mod nord. En forhandling i 809 mellem Godfred og Karl den Stores udsendinge førte ikke til enighed, og Godfred angreb friserne i 810 med en flåde på 200 langskibe. Senere kom der efterretninger om, at han var myrdet af en af sine soldater. Mordet kan muligvis være iscenesat af frankere. Han fulgtes på tronen af sin brorsøn Hemming, som skyndte sig at slutte fred med Karl den Store.
Saxo GrammaticusSaxo Grammaticus kalder ham for "Gotricus" (oversat til Gøtrik) og fortæller, at han er søn af af en konge, der hedder Gorm. Han fortæller desuden, at han har sønnen Olaf, som bliver konge lige efter ham, men ellers passer hans historie med de frankiske annaler.
Wikipidia


Holger Danske

Holger Danske er en dansk sagnhelt. Beretningerne om hans oprindelse findes i de tidlige europæiske kvad og heltedigte kendt som chansons de geste. Han optræder første gang i Rolandskvadet fra midten af det 11. århundrede som en af Karl den Stores riddere under navnet Oger le Danois.

Fra starten af 13. århundrede findes kvadet La Chevalerie d'Ogier de Danemarche, hvor Holger Danske er titelpersonen (nu kaldet Ogier). I kvadet er han søn af den danske konge Gudfred og bliver udleveret til frankerkongen Karl den Store som gidsel for freden. Da Gudfred bryder freden, skal Ogier dræbes, men Karl den Stores hofdamer beder indtrængende om, at hans liv blev skånet, fordi de godt kunne lide ham, og da han jo ikke er skyldig i sin fars handlinger, bliver han skånet. Senere i det 13. århundrede findes kvadet Les Enfances Ogier hvor Ogier portrætteres som en ærværdig ridder ved Karl den Stores hof, der i slutningen af kvadet fører den frankiske hær til sejr over saracenerne.

I nordisk litteratur dukker Holger Danske op i kvad inspireret af det franske, første gang i Karlemagnússaga under navnet Oddgeir danski. Der findes endvidere flere vandrehistorier om ham, og han optræder (pga. Rolandskvadet) som helt i det traditionelle marionetteater på Sicilien. Han bar sværdet Curtana (el. Cortana/Courtain), der bar inskriptionen "Jeg er Curtana, af samme stål og hærdning som Joyeuse og Durendal."

I Skævinge Kirke findes en for kalkmalerier, enestående afbildning af Holger Danske, det er malet i 1500-tallet.
Bl.a. B.S. Ingemann genoplivede historierne i nationalromantiske udgaver under romantikken. I moderne tid har forfatteren Ebbe Kløvedal Reich brugt figuren i sine gendigtninger af danmarkshistorien.

Hotel Marienlyst i Helsingør bestilte i 1907 en bronzestatue af Holger Danske. Billedhuggeren Hans Pedersen-Dan skabte først en stor gipsfigur, som dannede grundlag for støbeformen til den rigtige statue. Denne gipsfigur blev placeret i Kronborgs kasematter, og blev langt mere berømt end den færdige statue. I 1985 var gipsfiguren så ødelagt af fugt, at den blev udskiftet med en kopi i beton.

Sagnet fortæller, at "når Danmark stander i våde, så vil Holger Danske vågne op til dåd."; at når Danmark kommer i nød, så vil Holger Danske vågne op og hjælp.

Wikipidia