Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Enride Styrkårsen

Deltog i slaget ved Svold 9/9 1000.


Styrkår Reidarsen

deltog i slaget ved Hjørungavåg 986.


Jon Smjørbalte

Jon nedstammet sannsynligvis fra Fridgeir, Arinbjørn Herses søstersønn,
i hvis sted Egil Skallagrimsson kjempet mot berserken Ljotden Bleke.


Peder Holgersøn

& Thott