Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Poul Marcussen til Drenderup & Orumgaard

Var Forpagter af den kgl. Forpagtergaard, Drenderupgaard, derefter til 1796 Ejer af Herregaarden Ørumgaard ved Vejle.