Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Nanna Margrethe Engsnap

Cand. psyk.


Broder Pedersen

Broder Pedersen, født -- omk 1500. I jordebogen 1538 nævnt som gårdmand i
Drengsted, søn af Peder Iversen.

Broder Pedersen, der fødtes omkring 1500, er opført i Riberhus Lens jordebog fra 1537-1538 som fæster af en af lenets gårde i Drengsted, hvoraf han i årlig gæsteriydelse svarede 2 mk. og 8 skill. Der var tale om gård nr. 4 i Drengsted, som han havde overtaget efter sin far Peder Iversen, der nævnes 1518 her.

Ifølge bibliotekar Carl Langholz' artikel i Sønderjydsk månedsskrift, 1945, om Hans Adolf Brorsons slægt var Peder Iversen søn af Iver Pedersen, som ifølge Riberhus jordebog 1494 besad 2 gårde i Drengsted, nemlig gårdene nr. 4 og nr. 5. Desuden var han ejer også af gård nr. 3, hvor nogle af hans efterkommere senere nævnes. De 3 gårde, som hver for sig var helgårde, har sandsynligvis oprindelig dannet en enkelt gård, som senere er blev et delt. Ialt må der have været tale om tæt ved 500 tdr. land.

Iver Pedersens søn Peder Iversen overtog således som nævnt gård nr. 4, medens broderen Anders Iversen sad på gård nr. 5, hvor han nævnes 1538. Dette år var som foran nævnt Peder Iversens søn Broder Pedersen blevet besidder af gård nr. 4, medens Anders Iversen senere efterfulgtes på gård nr. 5 af sin søn Obbe Andersen, der nævnes her 1577, men som da kun ejede den ene halvdel. Nævnte år sad Broder Pedersens søn Peder Brodersen som ejer af hele gård nr. 4, men i 1589 sad han kun på den ene halvdel, idet den anden ejedes af Obbe
Andersens søn Anders Obsen.

Broder Pedersens anden søn Jens Brodersen (Ane 344), som i 1577 havde halvpart i gård nr. 5, havde derpå i 1589 overtaget hele gården, antagelig ved at have giftet sig med sit næstsøskendebarn Obbe Andersens datter.

1538 nævnt ved gård # 53 og # 56 Drengsted, Døstrup sogn (Ejede gård nr 4).
Ifølge Jesper Wind gift med "N.N. Jensdatter".
Det er usikkert om Anders Petersen er søn af Broder Petersen

Følgende kilde(r) er også benyttet:
--------------------------------------------------------------------------------
Kilde: "Jens Raunkjaer Graungård, Parkvej 63, 4140 Borup", på den nu ophørte hjemmeside "www.jensg-family.dk".
Kilde: Åse Beyer Clausen - Slægten Anders Clausen Nielsen.
Kilde: Jens Villy Skram Ågesen.
--------------------------------------------------------------------------------

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Peder Brodersen

Nævnt 1577 ejede hele gård nr 4 og nævnt 1589 ejede da halvdelen af gård nr 4, den anden halvdel ejedes af Obbe Andersens søn, Anders Obsen.

Følgende kilde(r) er også benyttet:
--------------------------------------------------------------------------------
Kilde: Åse Beyer Clausen - Slægten Anders Clausen Nielsen.
Kilde: Jens Villy Skram Ågesen.
--------------------------------------------------------------------------------

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Hans Brodersen

Omkring 1577 nævnt ved gård # 53 Drengsted, Døstrup sogn.

Følgende kilde(r) er også benyttet:
--------------------------------------------------------------------------------
Kilde: Åse Beyer Clausen - Slægten Anders Clausen Nielsen.
Kilde: Jens Villy Skram Ågesen.
--------------------------------------------------------------------------------

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Marine Hanskun

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------