Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Christoffer III af Bayern, Konge af Danmark

Christoffer af Bayern (Christoffer 3.), (26. februar 1416 - 6. januar 1448). Han var eneste søn af pfalzgrev Johan ved Rhinen og Erik 7. af Pommern-Stolps søster, Catharina. Han var konge af Danmark 1440-1448, af Sverige 1441-1448 og af Norge 1442-1448. I sin ungdom gjorde han tjeneste under den tyske kejser. I 1437 anmodede det danske rigsråd Christoffer om at overtage den danske trone, efter at Erik af Pommern var undveget til Gotland. Christoffer indvilligede, og den 9. april 1440 blev han hyldet som konge på Viborg Landsting. I 1443 arvede han Oberpfalz-Neumarkt efter sin far.

Situationen i Danmark var særdeles vanskelig. Både Norge og Sverige havde opsagt unionen. Og i 1441 gjorde de nordjyske bønder oprør under ledelse af Henrik Tagesen Reventlow. Efter hårde kampe erobrede bondehæren kongens fæstning Aggersborg, og bønderne satte over Limfjorden. De forskansede sig ved Husby Hole bag en tredobbelt vognborg. Christoffers tropper led et smerteligt nederlag den 3. maj 1441. Da Christoffer havde brug for hæren andre steder, tilbød han bønderne frit lejde. De fleste tog imod tilbuddet og tog hjem, kun vendelboerne blev tilbage. Den 6. eller 8. juni gik Christoffer endnu en gang til angreb på vognborgen og vandt en knusende sejr. Oprørernes ledere blev henrettet, og oprøret var for en tid slået ned. Senere i 1441 fik ærkebiskop Hans Laxmand ved forhandlinger igennem, at Christoffer skulle overtage den svenske trone, dog fik den svenske rigsforstander Karl Knutsson Bonde Finland og Öland som len.

Den 13. november blev Christoffer hyldet som svensk konge. I 1442 opnåede Hans Laxmand også, at Christoffer skulle arve tronen i Norge, og i januar 1443 blev Christoffer kronet til konge af Danmark.

Efter kroningen genindførte Christoffer tiende i Jylland og på Fyn; måske inspireret hertil af ærkebiskoppen. I 1443 fik København en ny stadsret, der forbød fremmede at handle med fremmede og at bruge udenlandsk valuta. Desuden blev Øresundstolden genindført. Hansestæderne var naturligvis ikke begejstrede, og de truede med at indgå forbund med Erik, der stadig sad på Gotland. På et møde i 1445 blev Christoffer tvunget til at stadfæste Hansestædernes privilegier i Norge og Sverige. Vistnok som et led i denne aftale blev Christoffer i september 1445 på Københavns Slot gift med markgreve Johann af Brandenburgs datter, Dorothea. Christoffer døde af feber på fæstningen Kernen (Kärnan) i Helsingborg den 5. januar 1448. Han blev begravet i Roskilde Domkirke. Hans enke Dorothea blev i oktober 1449 gift med Christian 1. Hun viste sig at være en stor finansiel begavelse, som fik mange slotte i pant. Hun døde i 1495.

Efter Christoffers død tilbød Rigsrådet tronen til hertugen af Sønderjylland, Adolf 8. (1401 - 4. december 1459), som også var greve af Holsten og Stormarn. Adolf afslog med den begrundelse, at han var for gammel og pegede i stedet på sin søstersøn, grev Christian 12. Dietrichssøn af Oldenburg og Delmenhorst. Hverken Adolf eller hans to brødre efterlod sig børn, men det lykkedes Adolf at få Christian anerkendt som sin arvtager. Rigsrådet besluttede at følge Adolfs forslag og valgte grev Christian. Forinden måtte han love sin morbror, at han ville overholde bestemmelsen som kong Valdemar 3. i august 1326 havde underskrevet, den såkaldte "Constitutio Valdemariana", om, "at hertugdømmet Sønderjylland ikke må forenes og ikke må forbindes med det danske rige eller dets krone, sådanne at en herre hersker over begge".

Wikipidia


Dorothea af Brandenburg

Blev som 14 årig i 1445 gift med Christoffer III. Året efter kongens død, bliver hun 29. okt 1449 gift med hans efterfølger, Chr I.


Otto Skeel af Broholm til Birkelse, Hammelmose & Hjermeslevgaard

Stamhuset Birkelse (01-12-1696 - Erektor), Birkelse, Aaby


Dietrich "den Lykkelige", Greve af Hertugdømmet Oldenburg & Delmenhorst

Kaldet Dietrich den Lykkelige


Christian I, Greve af Oldenborg, Konge af Danmark, Norge & Sverige

Dyden viser vejen.Konge af Danmark 1448 - 81, af Norge 1450 - 81, af Sverige 1457 - 63. Hans 3 x tipoldefar var Erik V, Klipping. Blev valgt til konge i 1448. Giftede sig med enken efter sin forgænger Kristoffer III (af Bayern), Dorothea af Brandenburg. Hun var kun 18 år gammel og et økonomisk problem for landet. Hun kunne nemt leve mange år endnu og skulle forsørges som enkedronning, og så havde hendes far endnu ikke betalt hendes medgift til Christoffer. Så ved at gifte sig med den nye konege var hun forsørget, og landet sparede hendes "pension". Christians onkel, Hertug Adolf af Sønderjylland foreslog nevøen som dansk konge, (han havde selv sagt nej tak) og da Chr var hans arving, kunne det vel være lige så godt. Adolf fik Chr. til at love ikke at lægge Sønderjylland ind under den danske krone, men beholde det som "selvstændigt" hertugdømme. Efter 5 års krig lykkedes det ham endelig at erobre Sverige i 1457, men han afsattes igen i 1463. Et generobringsforsøgmislykkedes. Ved Ribe-forliget i 1460 blev han valgt til Hertug af Slesvig og Greve af Holsten mod løfte om, at de 2 lande skulle forblive "op ewig ungedeelt zwosammen", evigt udelte sammen. De holstenske grever, der havde besiddelser i begge lande frygtede, at de kunne risikere toldmure mellem de to landsdele. Pantsatte Shetlands- og Orkney-øerne til James II af Skotland som garanti for datteren Margrethes medgift. Pantet er til dato ikke blevet indfriet, men da der muligvis er ret store olieforekomster i området, var det måske en idé at lade Dronningen kigge på det. Rejse til Tyskland og Italien i 1474, fik Pavens tilladelse til at oprette et universitet i Danmark. Københavns Universitet indviet 1479. 1458, Den danske Elefantorden indstiftes. 1460'erne Det er ikke ualmindeligt at man drikker 4 - 5 liter (tyndt) øl om dagen. 1475, Nu bruger man ske ved bordet. 1477, Nordens første universitet i Uppsala. 1479, Det første universitet i
Danmark.


Dorothea af Brandenburg

Blev som 14 årig i 1445 gift med Christoffer III. Året efter kongens død, bliver hun 29. okt 1449 gift med hans efterfølger, Chr I.