Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Christen Nielsen Mærsk

Christen Nielsen Mærsk var gift 3. gange. I Mjolden Kirke findes en ligsten.
--------------------------------------------------------------------------------

Følgende kilde(r) er også benyttet:
--------------------------------------------------------------------------------
Kilde: "Jens Raunkjaer Graungård, Parkvej 63, 4140 Borup", på den nu ophørte hjemmeside "www.jensg-family.dk".
Kilde: Åse Beyer Clausen - Slægten Anders Clausen Nielsen.
Kilde: Jens Villy Skram Ågesen.
--------------------------------------------------------------------------------

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Bodil Pedersdatter

Følgende kilde(r) er også benyttet:
--------------------------------------------------------------------------------
Kilde: "Jens Raunkjaer Graungård, Parkvej 63, 4140 Borup", på den nu ophørte hjemmeside "www.jensg-family.dk".
Kilde: Åse Beyer Clausen - Slægten Anders Clausen Nielsen.
Kilde: Jens Villy Skram Ågesen.
--------------------------------------------------------------------------------

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Christen Pedersen

OBS: Andetsteds er fødselsåret anslået til 1620 - 1625 (162 2).

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Mette Thygesdatter

Om Mette Thygesdatters herkomst vides intet.

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Olav I Tryggvason, Konge af Norge

Olav Tryggvason (Óláfr Tryggvason) (ca. 968 - 1000) var søn af Tryggve Olavsson, en småkonge i Vika af Hårfager-slægten.

Olav voksede op i eksil i Rusland, før han en tid drog i viking. Han blev døbt i England ca. 994. I 995 kom han tilbage til Norge, hvor der var oprør mod Håkon Jarl, Efter dennes død blev Olav hyldet som Norges konge. Han forsøgte med både straf og belønning at kristne landet.

Olav Tryggvason faldt ifølge de islandske sagaer i søslaget ved Svold i år 1000.

Wikipedia


Ormen hin Lange er et af de mest kendte langskibe fra vikingetiden.

Ifølge Snorri blev Ormen hin Lange bygget til den norske konge Olav Tryggvason efter samme mønster som Ormen, som Olav havde taget som bytte fra Raud den ramme i Hålogaland, efter at kongen havde tortureret ham ihjel.

Det er uenighed om, hvor stor Ormen hin Lange var, men den var sandsynligvis et sted mellem 45 og 55 meter lang. Den var 34-52 rum stor, og hvis man tænker sig, at der var et par årer pr. rum og 1 mand pr. åre, får man et svimlende antal på 68-104 roere. Med ekstramandskab og andre funktioner kan der have været så mange som 130 mand om bord. Ud fra sammenligning med ”Havhingsten” fra Glendalough og andre vikingeskibe kan man skønne, at skibet var et sted mellem 2 og 8 meter bredt og har haft et sejl på ca. 200 m², men hvis man tager navnet Ormen hin Lange i betragtning, var det snarere smalt og langt end bredt.

Ormen hin Lange var det sidste skib, der blev overmandet i søslaget ved Svold, hvor Olaf blev dræbt i kamp mod en koalition med bl.a. Svend Tveskæg som deltager.

Skibets historie er fortalt i det færøske kvad Ormurin langi


Thyra Haraldsdatter

Efter Storbjørns død blev hun, af sin bror Svend Tveskæg, mod sin vilje bortgiftet til hertug Boleslav. Straks efter brylluppet flygtede hun til Norge, hvor hun giftede sig med Olav Trygveson. Svend Tveskæg hævnede sig og i slaget ved Svold sprang Olav i vandet og druknede.


Sigrig Storraade af Götaland

Om hun var gift med Svend I vides ikke rigtigt. Hun er en mystisk person i histoien, som sagaskriverne har broderet meget på.
Det påstås at Sigrid skal være enke efter Erik Sejrsæl.
Hun indebrændte i 995 sine to tilbedere Harald Grænske og Vsevolod af Kiew.
Tilnavnet 'Storråde' kan oversættes til hovmodig, magtfuld eller snarere magtliderlig. I 994 indebrændte hun Harald Grenske, som var opvokset hos hendes far, fordi han vovede at fri til hende - enke efter den svenske konge.
(Haralds søn blev senere norsk konge: Olav den Hellige).


Iver Jakobsen

Bosat i Roskilde.

Faddere ved dåb var forældrene samt Peter Jakobsen og hustru Marie fra Odder.

Udtrådt af folkekirken den 23. juli 1979 ved anmeldelse til Hornslet sogn.


Lis Rosendahl

Ph.d. (AU, Bioteknologi) og MPA (CBS).
Forskning og forskningsledelse – Risø (16 år).
Chefkonsulent - Risø Direktion (6 år).
Headhunter - JMI Executive Search / EMA Partners International.