Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Haakon VII Carl, Konge af Norge

Blev efter sprængningen af den svensk-norske union (1815-1905) enstemmigt af Stortinget til Norges Konge. Forinden havde der været en folkeafstemning, der dels drejede sig om ophævelsen af Unionen, dels om spørgsmålet om monarki eller republik. Kroning i Trondheim i 1906. Blev ligesom sin bror Chr. X af Danmark et nationalt samlingsmærke under den tyske besættelse. Nægtede i 1940 at anerkende Vidkun Quisling som statsminister, og afslog i juli 1940 Stortingets opfordring tilabdikation. Flygtede sammen med Kronprins Olav op gennem Norge, Mens Kronprinsessen og børnene flygtede til Sverige og derfra videre til England og Canada. Efter hærens kapitulation sejlede Kongen og Kronprinsen med et britisk krigsskib til


Gorm, Prins af Danmark

Sønnesøn af Fr VIII. Student 1938 fra Østersøgades Gymn. Aftjente sin værnepligt ved Livgarden og gennemgik derefter Hærens Officersskole. Ritmester ved daværende Jydske Dragonregiment. Derefter gårdejer og forretningsmand.


Friedrich Wilhelm Paul Leopold, Hertug af Hertugdømmet Schleswig-Holstein-Beck-Glücksborg

Wilhelm af Glücksborg (1785-1831): grundlæggeren af det yngre Glücksborgske Hus, tilhørte sidelinjen Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck af det danske kongehus; hertug 1816. Født og opvokset i Tyskland; fra 1804 i dansk tjeneste som officer.