Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Christian, Udvalgt Kronprins af Danmark

Blev i 1610 hyldet som tronfølger i Danmark og Norge. Fra 1625 var han statholder forskellige steder. Kvinder og vin var dog af større interesse end embederne. Pragtbryllup med Magdalena Sibylla 1634. Ægteskabet barnløst. Døde som 44 årig e


Frederik III, Konge af Danmark & Norge

Herren er mit forsyn. Konge af Danmark-Norge 1648 - 70.Som prins fik han en udmærket, også boglig uddannelse. Foretog flere udenlandsrejser af "studiemæssig" art. Han blev i 1643 Fyrstbiskop af Bremen, en titel han fraskrev sig i 1647, dahans bror, den "udvalgte prins" døde og han var nærmest til tronen. Han blev valgt til konge i 1648, men med en ret hård håndfæstning. Gik i krig mod Sverige da de angreb Polen. Total fiasko for DK, freden i Roskilde 1658 betød tab af altøst for Sundet. I 1659 angriber svenskerne igen, men DK og forbundsfæller får dem besejret. Kongen "forblev i sin rede" i Kbh, mens mange adelige flygtede. På et stændermøde i Kbh bestemtes det 1660, at kongemagten fremover skulle være ar
velig og enevældig. Fr. III's håndfæstning blev ophævet.Adelens magt var brudt. Kongeloven var egentlig en enevældig Grundlov, de øvrige enevældige fyrster regerede enevældigt, men uden, at det var skrevet i nogen lov.1649 Forsvarsalliance med Holland, hvis skibe slipper for øresundstold, mod at staten betaler en fast årlig afgift. - 1650 "Moms" på øl og brændevin for første gang, dog ikke for adel og gejstlighed.. - 1651 Corfits Ulfeldt anklages for underslæb. Han og Eleonora Christine flygter, Corfits går i svensk tjeneste
. - 1654 Pest i Kbh, 9.000 døde. - 1659 Stormen på Kbh, svenskerne slås tilbage. Sven Gønge opererer i Sydsjælland. - 1660 Enevælde i DK. - 1665 Peder S
chumacher (Griffenfeldt) udarbejder Kongeloven. - 1666 St Thomas bliver dansk koloni


Margrethe Pape, Friherreinde af Løvendahl

Hun blev af Chr V i 1683 udnævnt til Friherreinde af Løvendahl


Frederik III, Konge af Danmark & Norge

Herren er mit forsyn. Konge af Danmark-Norge 1648 - 70.Som prins fik han en udmærket, også boglig uddannelse. Foretog flere udenlandsrejser af "studiemæssig" art. Han blev i 1643 Fyrstbiskop af Bremen, en titel han fraskrev sig i 1647, dahans bror, den "udvalgte prins" døde og han var nærmest til tronen. Han blev valgt til konge i 1648, men med en ret hård håndfæstning. Gik i krig mod Sverige da de angreb Polen. Total fiasko for DK, freden i Roskilde 1658 betød tab af altøst for Sundet. I 1659 angriber svenskerne igen, men DK og forbundsfæller får dem besejret. Kongen "forblev i sin rede" i Kbh, mens mange adelige flygtede. På et stændermøde i Kbh bestemtes det 1660, at kongemagten fremover skulle være ar
velig og enevældig. Fr. III's håndfæstning blev ophævet.Adelens magt var brudt. Kongeloven var egentlig en enevældig Grundlov, de øvrige enevældige fyrster regerede enevældigt, men uden, at det var skrevet i nogen lov.1649 Forsvarsalliance med Holland, hvis skibe slipper for øresundstold, mod at staten betaler en fast årlig afgift. - 1650 "Moms" på øl og brændevin for første gang, dog ikke for adel og gejstlighed.. - 1651 Corfits Ulfeldt anklages for underslæb. Han og Eleonora Christine flygter, Corfits går i svensk tjeneste
. - 1654 Pest i Kbh, 9.000 døde. - 1659 Stormen på Kbh, svenskerne slås tilbage. Sven Gønge opererer i Sydsjælland. - 1660 Enevælde i DK. - 1665 Peder S
chumacher (Griffenfeldt) udarbejder Kongeloven. - 1666 St Thomas bliver dansk koloni


Sofie Amalie af Braunschweig-Lüneburg

Sophie Amalie (1628-85): dansk dronning; datter af hertug Georg af Braunschweig-Lüneburg (1582-1641). Gift 1643 på Glücksburg Slot med den senere kong Frederik 3. Efter dennes tronbestigelse 1648 kom Sophie i strid med Christian 4.s døtre o


Hans Ulrich greve af Gyldenløve

1640 Gesandt i Spanien sammen med Hannibal Sehested


Ellen Marsvin

Adelsdamen Ellen Marsvin var mor til Christian 4.s anden hustru, Kirsten Munk. Hun var en af sin tids største danske godsejere; hun blev enke for anden gang som 39-årig og koncentrerede sig herefter om at administrere sine mange ejendomme. Ellen Marsvins datter, Kirsten Munk, blev i 1615 gift med Christian 4. Han havde et godt forhold til svigermoderen og beundrede hendes økonomiske evner; hun fik bl.a. ansvar for opdragelsen af parrets børn. Selv efter kongens reelle skilsmisse fra Kirsten Munk i 1630 forblev forholdet til Ellen Marsvin godt; hun arrangerede ligefrem forholdet mellem kongen og hans nye elskerinde, Vibeke Kruse. Senere forværredes forholdet til Christian 4., og hun støttede sig nu i høj grad til de indflydelsesrige ægtemænd til Kirsten Munks døtre med kongen. I midten af 1640’erne trak hun sig tilbage til herregården Ellensborg, det nuværende Holckenhavn, på Østfyn.


Kirsten Munk

Kirsten Munk blev i 1615 Christian 4.s anden hustru. Hun var datter af Ludvig Munk og Ellen Marsvin. Sammen med kongen fik hun tolv børn, hvoraf otte overlevede.Kirsten Munk havde et tæt forhold til Christian 4, og hun beskrives som en både intelligent og selvstændig personlighed. I 1626 indledte hun imidlertid et forhold til rhingreve Otto Ludwig af Salm, og hun og kongen fjernede sig mere og mere fra hinanden; i 1630 forlod hun hoffet og boede fra da af på sine jyske godser Boller og Rosenvold, hvor hun i nogle perioder reelt var i husarrest. Fem af Kirsten Munks døtre, heriblandt Leonora Christina, blev gift med magtfulde danske adelsmænd, som kom til at spille politiske hovedroller i det danske rigsråd. Man taler ligefrem om "svigersønnepartiet", som efter Christian 4.s død i 1648 og frem til 1651 i mange henseender besad den reelle magt i Danmark.


Anne Catharine, Grevinde af Danmark

Opkaldt efter den i 1612 afdøde Dronning.