Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Christian IV, Konge af Danmark & Norge

Fromhed styrker rigerne.

Konge af Danmark-Norge 1588 - 1648.

Astrologer lagde Chr.'s horoskop, som bl.a. sagde, at han ville blive kysk, alligevel lykkedes det Chr. at avle 23 børn med to koner og tre elskerinder. Nok den mest kendte af de dansk-norske konger. Stor (188 cm) vital (23 børn) god konstitution. En engelsk gesandt fortalte om et gilde hos den 56 årige Chr. Det begyndte kl 11 formiddag og varede til aften. Kongen udbragte 35 skåler, og de skulle drikkes ud, dertilkom alt det løse. Kongen skulle bæres derfra i sin stol. Næste dag kom gesandten for at tale med kongen, og fik at vide, at Chr var redet på jagt ved daggry. Kongen tog sig af også de små detaljer. Interesseret i arkitektur, lod opføre adskillige bygningsværker: Rosenborg, Nyboder, Holmens Kirke osv. Ønskede at bedre bøndernes vilkår, men stødte på adelens privilegier. Lod Danmark gå ind i flere krige: Kalmarkrigen 1611 - 13. Indblanding i 30-årskrigen 1625 - 29 og 1643 - 45.

1590 I Kbh brændes 13 kvinder som hekse. 1596 Ved kroningen bærer kongen den nye kongekrone 1610 Oprettelse af Kbh's Borgervæbning. 1616 Danmark får kolonien Trankebar i Indien. Danmarks første aktieselskab, Det Ostindiske Kompagni, oprettes. 1623 Sølvfund ved Kongsberg i Norge, mine
drift sættes i gang 1624. 1629 Teologisk embedseksamen ved universitetet. 1639 Guldhorn nr 1 findes ved Gallehus. 1645 Brømsebrofreden: Vi må afstå Jämtland, Härjedalen, Gotland og Øsel.


Vibeke Kruse

Tjenestepige hos kongens forrige elskerinde Kirsten Munk.


Ulrich Christian greve af Gyldenløve

Lignede sin far. Havde været i spansk tjeneste. Blev hjemkaldt 1654. Deltog i krigen mod Sverige 1657. Udmærkede sig under Kbh's belejring 1658. Død af overanstrengelse og et udsvævende liv.


Hans, Prins af Danmark

Tog ti Frankrig i 1601. Deltog med spanierne i Oostendes belejring. Forlovet med Xenia, datter af Zar Boris Gudunov. Hans rejser til Rusland i sept 1602 for at blive gift med Xenia, men dør kort før brylluppet, 28. okt 1602.


Christian, Udvalgt Kronprins af Danmark

Blev i 1610 hyldet som tronfølger i Danmark og Norge. Fra 1625 var han statholder forskellige steder. Kvinder og vin var dog af større interesse end embederne. Pragtbryllup med Magdalena Sibylla 1634. Ægteskabet barnløst. Døde som 44 årig e


Frederik III, Konge af Danmark & Norge

Herren er mit forsyn. Konge af Danmark-Norge 1648 - 70.Som prins fik han en udmærket, også boglig uddannelse. Foretog flere udenlandsrejser af "studiemæssig" art. Han blev i 1643 Fyrstbiskop af Bremen, en titel han fraskrev sig i 1647, dahans bror, den "udvalgte prins" døde og han var nærmest til tronen. Han blev valgt til konge i 1648, men med en ret hård håndfæstning. Gik i krig mod Sverige da de angreb Polen. Total fiasko for DK, freden i Roskilde 1658 betød tab af altøst for Sundet. I 1659 angriber svenskerne igen, men DK og forbundsfæller får dem besejret. Kongen "forblev i sin rede" i Kbh, mens mange adelige flygtede. På et stændermøde i Kbh bestemtes det 1660, at kongemagten fremover skulle være ar
velig og enevældig. Fr. III's håndfæstning blev ophævet.Adelens magt var brudt. Kongeloven var egentlig en enevældig Grundlov, de øvrige enevældige fyrster regerede enevældigt, men uden, at det var skrevet i nogen lov.1649 Forsvarsalliance med Holland, hvis skibe slipper for øresundstold, mod at staten betaler en fast årlig afgift. - 1650 "Moms" på øl og brændevin for første gang, dog ikke for adel og gejstlighed.. - 1651 Corfits Ulfeldt anklages for underslæb. Han og Eleonora Christine flygter, Corfits går i svensk tjeneste
. - 1654 Pest i Kbh, 9.000 døde. - 1659 Stormen på Kbh, svenskerne slås tilbage. Sven Gønge opererer i Sydsjælland. - 1660 Enevælde i DK. - 1665 Peder S
chumacher (Griffenfeldt) udarbejder Kongeloven. - 1666 St Thomas bliver dansk koloni


Margrethe Pape, Friherreinde af Løvendahl

Hun blev af Chr V i 1683 udnævnt til Friherreinde af Løvendahl


Frederik III, Konge af Danmark & Norge

Herren er mit forsyn. Konge af Danmark-Norge 1648 - 70.Som prins fik han en udmærket, også boglig uddannelse. Foretog flere udenlandsrejser af "studiemæssig" art. Han blev i 1643 Fyrstbiskop af Bremen, en titel han fraskrev sig i 1647, dahans bror, den "udvalgte prins" døde og han var nærmest til tronen. Han blev valgt til konge i 1648, men med en ret hård håndfæstning. Gik i krig mod Sverige da de angreb Polen. Total fiasko for DK, freden i Roskilde 1658 betød tab af altøst for Sundet. I 1659 angriber svenskerne igen, men DK og forbundsfæller får dem besejret. Kongen "forblev i sin rede" i Kbh, mens mange adelige flygtede. På et stændermøde i Kbh bestemtes det 1660, at kongemagten fremover skulle være ar
velig og enevældig. Fr. III's håndfæstning blev ophævet.Adelens magt var brudt. Kongeloven var egentlig en enevældig Grundlov, de øvrige enevældige fyrster regerede enevældigt, men uden, at det var skrevet i nogen lov.1649 Forsvarsalliance med Holland, hvis skibe slipper for øresundstold, mod at staten betaler en fast årlig afgift. - 1650 "Moms" på øl og brændevin for første gang, dog ikke for adel og gejstlighed.. - 1651 Corfits Ulfeldt anklages for underslæb. Han og Eleonora Christine flygter, Corfits går i svensk tjeneste
. - 1654 Pest i Kbh, 9.000 døde. - 1659 Stormen på Kbh, svenskerne slås tilbage. Sven Gønge opererer i Sydsjælland. - 1660 Enevælde i DK. - 1665 Peder S
chumacher (Griffenfeldt) udarbejder Kongeloven. - 1666 St Thomas bliver dansk koloni


Sofie Amalie af Braunschweig-Lüneburg

Sophie Amalie (1628-85): dansk dronning; datter af hertug Georg af Braunschweig-Lüneburg (1582-1641). Gift 1643 på Glücksburg Slot med den senere kong Frederik 3. Efter dennes tronbestigelse 1648 kom Sophie i strid med Christian 4.s døtre o