Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Peder Abrahamsen

Halk kirkebog 1792 * : "Peder Abrahamsen og Hustru indleverede deres Attest d. 22. Marts 1792, at de have ved Vand og Brød afsiddet deres Brøde ob anticipatum concubitum." , Halk kirkebog 1786-1812, opslag 234.

Deres brøde bestod i, at deres førstefødte kom til verden for hurtigt efter brylluppet. Det var ikke god latin på den tid.

Stilling: Käthner.


Zinnet (eller Sindet eller Cecilie) Maria Pedersdatter

Faddere: Marien Jacobs, Ingeborg Johanis, Peder Jepss. og Trin Jørgens D. - alle af Halk.

Konfirmeret den 5.april 1778 i Halk Kirke.

Også nævnt som Cecilie Maria eller Sindet Maria Pedersdatter.

Ved død er noteret i Halk kirkebog: "Enken Cicilie Maria Peders, en Datter af længstafdøde Landboelsfolk Peder Pedersen og Hustru Ingeborg Peders af Halck. Givt med Landboelsmand Peder Abrahasen i Halck, hvilken for omtrendt et fierding aar siden ved Døden er afgangen efterlader 4re Børn:
1) Johannes Pedersen, givt med Hedevig, bor i Vilstrup sogn har 1 Søn Peder Johannsen.
2) Ingeborg, givt med Christian Knudsen i Flensborg har 7 Børn Anna Maria - Erich Nicolai - Peter Johann - Magrethe - Christian - Hans Peter - og Johannes Fridrichsen alle med Stamnavnet Knudsen.
3) Christine Enke efter Johannes Matthiesen Schmidt i Flenborg har 5 Børn: Cathrin Maria - Peder Hansen - Johanne Christine - Maria Christine - Jesper Hansen, alle med Stamnavnet Schmidt.
4) Cecilia Maria givt med Landboelsmand Jens Nielsen paa Stedet har 3 Børn Niels - Peder Jensen og Anna Mara alle med Stamnavnet Kiær.

Den Afdødes Alder er 80 Aar."


Peder Pedersen

Faddere: Christian Jørgensen i Langmoes, Jes Pedersen og Marie Peders Datter begge i Halk.

Konfirmeret den 10 april 1808 i Halk Kirke samme dag som søsteren Ingeborg.


Maria Catharina Pedersdatter

Fødenavn Maria Catharina Peders.

Faddere: Degne Koene Anne Dorthe Eggers, Johanne Christina Christians, Jørgen Matzen, alle i Halk.

Konfirmeret: 11.04.1813 i Halk Kirke.


Johannes Pedersen

Faddere: Peder ...?, Jørgen Nissen, Kirstine Johannes Datter, alle i Halk.