Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Einar Alexander Foss

Einar Alexander Foss, (1858-1925).

Cand. polyt. i 1882. Kom i 1884 ind i teglværksindustrien, som allerede året efter førte til ansættelse i det rådgivende ingeniørfirma F.L. Smidth. F.L. Smidth var på dette tidspunkt et mindre firma med fem medarbejdere, som i årene omkring ansættelsen af Alexander Foss oplevede en stor vækst. I 1887 blev A. Foss og Poul Larsen medindehavere af firmaet, og firmanavnet blev ændret til F. L. Smidth & Co. Firmaet gik fra at planlægge bygning af teglværker til bygning af cementfabrikker og byggede i 1890 bl.a Aalborg Portland Cementfabrik.

Efter Frederik Smidths død i 1899 blev virksomheden drevet videre af Foss og Larsen, som året efter indførte de amerikanske roterovne, der kunne fremstille 300 tons cement i døgnet og som betød, at virksomheden fik et stort opsving.

Foss var ved siden af arbejdet ved F. L. Smidth også en politisk kapacitet og medvirkede bl.a. i 1892 til stiftelsen af Dansk Ingeniør Forening, som han var formand for fra 1904-07. Han var derudover i 1911 formand for industriforeningen samt formand for industrirådet. Han blev medlem af folketinget i 1915 samt landstingsmedlem i 1918.