Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Poul Peter Tevis Wilde

Danmarks ældste forretninger:

Varehus Wilde A/S.

Grundl. d. 28. marts 1877 af Albert Wilde (f. 15. marts 1848, d. 1919), der i 1904 optog sønnen, Poul Wilde (f. 8. dec. 1881, d. 1946), som medindehaver af firmaet. I 1937 optoges sidstnævntes søn, Knud Wilde (f. 1912), i firmaet som kompagnon.
Efter Poul Wildes død omdannet til et aktieselskab med Kn. Wilde som direktør, Aktiekapital: 750.000 kr. I sept. 1937 udvidedes firmaet, og på en del af Hotel Postgårdens grund opførtes bygningen, hvortil forretningen flyttedes, og hvor der nu er forretning i fire etager.

Adresse: Gammeltorv, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Otto Alexander Klemme Wilde

Otto Alexander Klemme Wilde og Ida Holten Thiele havde 4 børn, som blev voksne, deriblandt Johan Sophus Just Alexander Wilde. De to andre er:

Ida Sophie Margrethe Wilde, f. 9. marts 1857 Holmen, 1942-57, opsl. 387 , død 30. nov. 1904.
Johanne Ida Wilde, f. 8. mar 1859 i København, døbt i Skibby kirke, Skibby, Horns, Frederiksborg, 1846-1869, opslag 66. Ifølge et foto, som er på bramsnaes-siden, ser det fjerde barn ud til at være en dreng. Det er oplyst, at de to første børn døde som spæde, så han må næsten være født efter 1859, men han er ikke i Skibby.

Kilde:
Birgit Djurhuus Wendelboe Jeppesen
og www.bramsnaeslokalhistorie.dk


Christian Sophus Theodor Benthin

Grosserer i København.