Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Laurids Pedersen - Damsgaard

Vendsysselske årbøger 1947 side 15. Boede indtil 1729 i Ø. Hebbelstrup. Havde 9 børn der tildels boede i København. Hallund sogn s. 44 - 69.
BIRT: RIN MH:IF559
DEAT: RIN MH:IF2671


Anne Marie Jensdatter Kjærulf

BIRT: RIN MH:IF1018
DEAT: RIN MH:IF2672


Anders Thomsen

Vendsysselske årbøger 1947 side 16. Af Hellevad.
DEAT: RIN MH:IF2674


Johanne Pedersdatter Else Katrine Kjærulf Pedersdatter Damsgaard

Vendsysselske årbøger 1947 side 15. Hallund sogn side 44.

Johanne var af Kjærulf-slægten,men antog lige som sin far og søskende navnet Damsgaard,efter gården i Ø. Brønderslev. Johanne nævnes som fadder i Ø.Hebbelstrup 1717,1723,og1727.

Johanne var af Kjærulf-slægten,men antog lige som sin far og søskende navnet Damsgaard,efter gården i Ø. Brønderslev. Johanne nævnes som fadder i Ø.Hebbelstrup 1717,1723,og1727.
BIRT: RIN MH:IF560
DEAT: RIN MH:IF2675
BURI: RIN MH:IF6583


Jens Pedersen

Niels Pedersen nævnes 1546 i Røgelhede i Hellevad sogn, som selvejer sammen med broderen Jens Pedersen.


DEAT: RIN MH:IF2677


Anders Jensen

DEAT: RIN MH:IF2683


Niels Jensen

DEAT: RIN MH:IF2684


Peder Jensen Kjærulf

Død 1655 i Sterup Nørgaard Jerslev sogn, Hjørring amt.


BIRT: RIN MH:IF889
DEAT: RIN MH:IF890


Peder Skram

til Voldbjerg, Urup (Vor H.), Stovgaard og Hammergaard (Vrads H.) samt Risager, nævnes 1423 i et Vidne af Viborg Landsthing, var 1429 paa Hvidding Herredsthing, skrives 1433 til Voldbjerg og fik da med sin Hustru pavelig Bevilling paa at have ReReisealter, nævnes 1435 som Forlover ved Forliget i Vordingborg, deltog 1439 i Opsigelsen til Kong Erik af Pommern, beseglede 1440 Lehnsbrevet til Hertug Adolf, siges ellers at have ihjelslaaet Ebbe Mogensen (Galt) ved Handsted Hule paa Veien frra Horsens til Urup, maatte derfor rømme Landet efter at have betroet sin Broder! Hr. Jens Skram sit Gods, kom ukjendt som Fører for nogle Landsknægte tilbage i Kong Christoffer af Bayerns Følge, reddede ved Landstigningen i Gjedser Kongen fra at drukne, hvorfor Kongen skaffede ham hans Fred, var 1443 Ridder, holdt 1453 Skifte med sin Broder Niels efter deres Moder, gav 1461 en Gaard i Birknæs i Hvidding Herred til Prædikebrødre-Klostret i Ribe for Sjælemesser for sig, sine Husfruer Annne og Elle, sine Forældre Hr. Christiern Skram og Fru Kirstine, Hr. Jens Skram, Erik Persen og Fru Karine og Jens Bosen, skal 1463 have været Marsk, levede 28 Juli 1465 (64), var vistnok død 1473, da ikke han, men Fru Anne Skrams med sine Svogre beseglede til Vitterlighed med sin Moder.


Anne Nielsdatter Banner

Pantsatte 1494 til sin Søn Christian Skram 6 Gaarde i Næraa og Ryslinge


Peder Skram

til Voldbjerg, Urup (Vor H.), Stovgaard og Hammergaard (Vrads H.) samt Risager, nævnes 1423 i et Vidne af Viborg Landsthing, var 1429 paa Hvidding Herredsthing, skrives 1433 til Voldbjerg og fik da med sin Hustru pavelig Bevilling paa at have ReReisealter, nævnes 1435 som Forlover ved Forliget i Vordingborg, deltog 1439 i Opsigelsen til Kong Erik af Pommern, beseglede 1440 Lehnsbrevet til Hertug Adolf, siges ellers at have ihjelslaaet Ebbe Mogensen (Galt) ved Handsted Hule paa Veien frra Horsens til Urup, maatte derfor rømme Landet efter at have betroet sin Broder! Hr. Jens Skram sit Gods, kom ukjendt som Fører for nogle Landsknægte tilbage i Kong Christoffer af Bayerns Følge, reddede ved Landstigningen i Gjedser Kongen fra at drukne, hvorfor Kongen skaffede ham hans Fred, var 1443 Ridder, holdt 1453 Skifte med sin Broder Niels efter deres Moder, gav 1461 en Gaard i Birknæs i Hvidding Herred til Prædikebrødre-Klostret i Ribe for Sjælemesser for sig, sine Husfruer Annne og Elle, sine Forældre Hr. Christiern Skram og Fru Kirstine, Hr. Jens Skram, Erik Persen og Fru Karine og Jens Bosen, skal 1463 have været Marsk, levede 28 Juli 1465 (64), var vistnok død 1473, da ikke han, men Fru Anne Skrams med sine Svogre beseglede til Vitterlighed med sin Moder.


Ellen Nielsdatter Krag af Jylland

til Voldbjerg: hun angives ogsaa at være Datter af Hr. Iver Krag til Voldbjerg og og Fru Anne Spend